Uppskjutna visningar!

På grund av den rådande situationen har styrelsen i Bodens Filmstudio beslutat att skjuta upp visningarna av vårterminens två kvarvarande filmer "Sorry we missed you" och "Aurora".

Vi vill ta det säkra före det osäkra och samtidigt försäkra oss om att så många som möjligt av våra medlemmar får möjlighet att se alla filmer, istället för att känna sig tvingade att avstå. Inga nya visningsdatum är bokade, men den preliminära planen är att visa filmerna i september. Vi fortsätter att följa myndigheternas rekommendationer och biografbranschens agerande i stort och återkommer så snart vi får någon ny information angående vår verksamhet. ​

OBS! Spara era medlemskort tills vidare! De kommer att gälla för de uppskjutna visningarna, när vi väl får möjlighet att köra filmerna.

Ta gärna kontakt med oss om ni har några frågor angående detta.