Filmväljarmöte och datum för höstterminen

Nytt datum för filmväljarmötet, onsdag 15 juni!

Skicka in era filmförslag till boden@filmstudio.se senast tisdag 14 juni.

Datum för höstterminen: 27/9, 11/10, 25/10, 8/11, 22/11 och 6/12. Samma dag och tid som vanligt, det vill säga tisdagar kl 19.00.